29 Oktober 2010

Mengenal Ilmiah Diri...: “LAA ILAHA ILLALLAH” adalah pokok kebenaran

Mengenal Ilmiah Diri...: “LAA ILAHA ILLALLAH” adalah pokok kebenaran: "“Laa Ilaha Illallah” adalah Konsepsi Ketuhanan yang paling suci & paling benar yang dikirim oleh Allah kepada manusia melalui perantaraan Na..."