IMAN SUMBER KASIH SAYANG ALLAH


Kasih sayang adalah salah satu bekas iman yang dibangkitkan oleh keinginan kepada rahmat Tuhan yang dianggap sebagai suatu keutamaan manusia dan didorong oleh perasaan isani yang mulia. Allah SWT dengan kasih sayangNya telah memberikan kurnia kepada makhlukNya, firmanNya yang bermaksud; “Barangsiapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian dia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan kebaikan maka sesungguhnya Allah Maha Pangampun lagi Maha Penyayang”. (S.Al-An'aam:54).Maksudnya ialah orang yang berbuat maksiat dengan tidak mengetahui bahawa perbuatan itu adalah maksiat, orang yang durhaka kapada Allah baik dengan sengaja atau tidak, orang yang melakukan kejahatan kerana kurang kesedaran atau kerana dorongan hawa nafsu lalu ia bertaubat dan tidak mengulanginya dengan ikhlas maka Allah SWT akan mengangkat darjat orang-orang yang ikhlas itu dengan sifat kasih sayangNya. Dengan kasih sayangNya itulah Allah SWT memberikan nikmat kepada Nabinya.
Adapun hati yang kasar adalah termasuk sifat orang-orang yang engkar, tidak percaya kepada Tuhan, tidak merasakan keAgungan Tuhan atau tidak mengetahui bahawa sifat kasar itu termasuk suatu sifat yang tidak perlu ada pada diri manusia. Patulah kemanusiaan yang mulia itu melenparkan diri mereka ke dalam kejahilan dan cukuplah bagi orang-orang yang bersifat kasar terhadap makhluk Allah, bahawa Allah SWT menyamakan hati mereka itu dengan batu bahkan dijadikan lebih keras daripada batu. “Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu bahkan lebih keras lagi, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir daripadanya sungai-sungai, ada di antaranya yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya dan ada di antaranya yang meluncur jatuh kerana takut kepada Allah. Dan Allah sesekali tidak leka dari apa yang kamu kerjakan”. (S. Al-Baqarah:74).

Cukuplah bagi orang-orang yang kasar hati itu, ucapan Rasul yang penyayang: “Rasa kasih sayang itu tidak dicabut kecuali dari orang yang celaka”.Orang yang mana yang lebih celaka daripada orang yang melihat anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang lemah serta
orang-orang yang sakit mendapat penderitaan dan halangan, dipermainkan oleh musibah dan dibinasakan oleh penyakit tetapi tidak terpengaruh hatinya oleh perasaan kasih sayang kepada mereka. Apa yang kita saksikan dari malapetaka dan penderitaan yang ditimbulkan adalah akibat hilangnya rasa kasih sayang dari hati sebahagian manusia dan akibat kosongnya jiwa mereka dari perasaan sifat kasih sayang. Perbezaan antara seorang mukmin yang penyayang dengan seorang yang tidak mukmin umpama perbezaan antara manusia dengan bukan manusia. Maka dengan itu, tanamkanlah sifat kasih sayang itu pada dirimu dan saling berkasih sayanglah sesamamu, nescaya akan sempurnalah iman kamu, akan besarlah kebahagiaanmu dan kamu pasti akan menjadi kebanggaan kemanusiaan.

Wallahualam.