MANUSIA MEMPUNYAI NALURI BERTUHAN


Syeikh Mahmud Syaltut dalam uraiannya tentang adanya naluri berTuhan dalam diri manusia, antara lain menerangkan: “Bilamana manusia sedang dalam kesulitan yang amat sangat, yang telah mengatasi pendengaran, memecahkan pemikiran dan menghabiskan daya upaya, maka dalam keadaan seperti demikian ia tidak akan mendapat jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapinya itu, kecuali menyarah kepada Allah, meminta pertolongan dari Kekuasaan, Petunjuk dan RahmatNya”. Firman Allah dalam Al-Quran, yang bermaksud: “Dialah Allah yang memperjalankan kamu di daratan dan di lautan, sehingga apabila kamu dalam kapal dan kapal itu berlayar dengan angin yang baik dan mereka sedang bercita-cita, tiba-tiba bertiuplah angin taufan yang dasyat dan bergelombanglah ombak besar di setiap penjuru yang mereka menyangka bahawa mereka akan habis binasa.....,maka dikala itu mereka menyeru Allah dan mengikhlaskan beragama kapadaNya, seraya mereka berdoa. Ya Allah sekiranya Engkau selamatkan kami dari mara-bahaya ini, nescaya kami menjadi orang-orang yang beriman dan berterima kasih”.(Surah Yunus.Ayat 22).

Dengan keterangan di atas jelaslah bahawa manusia sebenarnya adalah makhluk yang asli kejadiannya berTuhan dan mengakui ada KekuasaanNya Tuhan yang menjadikan alam semesta ini, itulah naluri manusia berTuhan. Maka kesedaran dan pengakuan adanya Tuhan adalah atas dasar pokok kebenaran, dasar pokok beragama. Setiap manusia di dalam batin kesedarannya mendengar pertanyaan Allah, sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran: “Alastu bi Rabbikum? Qaalu balaa, syahidna”.Apakah Aku ini (Allah) bukan Tuhanmu? Dan ia (jiwa) menjawab: “Ya, kami telah naik saksi”. Kesan dari ayat Al-Quran tadi dapat memberi pengertian bahawa manusia sejak ia masih dalam Alam Arwah ia mengakui dan menyaksikan Allah. Kesaksian itu menjadi kabur kerana dikaburkan oleh kekotoran-kekotoran dalam qalbu. Rasa berTuhan mula terhijab atau terdinding. Dinding itu adalah dari hawa nafsu manusia itu sendiri. Qalbu itu perlulah dibersihkan dan suci sehingga ia dapat menerima pancaran Nur Allah.
Rasulullah SAW bersabda: “Bahawasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada alat untuk mensucikan, dan alat untuk mensucikan qalbu itu ialah zikrullah yakni berzikir kepada Allah dengan “Laa Ilaaha Illallah” dan sabdanya lagi: “Bahawa Allah SWT berkata: Laa Ilaaha Illallah adalah bentengku. Maka siapa yang masuk bentengku, nescaya terjamin ia daripada azabku”.

Ayat-ayat Al-Quran dan Hadis yang berupa anjuran untuk memperbanyakkan zikir “Laa Ilaaha Illallah” adalah untuk menyegarkan ingatan dan mendekatkan kita kepada Allah. Dan jalan itulah, merupakan pekerjaan utama para Shufi dengan mengadakan latihan-latihan dan perjuangan dari satu tingkat ke satu tingkat sampai ia mencapai Musyahadah dan Makasyafah.
Pada tingkat dimana diucapkan Doa Munajat: “Illahi, ya Tuhanku Engkaulah tujuanku, keRedhaanMulah aku cari, hamba mengharap kasih sayangMu, serta mengharap cintaMu dan MakrifatMu”.