29 Oktober 2010

Mengenal Ilmiah Diri...: MANUSIA MEMPUNYAI NALURI BERTUHAN

Mengenal Ilmiah Diri...: MANUSIA MEMPUNYAI NALURI BERTUHAN: "Syeikh Mahmud Syaltut dalam uraiannya tentang adanya naluri berTuhan dalam diri manusia, antara lain menerangkan: “Bilamana manusia sedang..."