29 Oktober 2010

Mengenal Ilmiah Diri...: KONSEPSI KETUHANAN YANG PALING SUCI

Sebelum saya memulakan penulisan blog ini, saya ingin berkongsi pengalaman dengan peminat-peminat blog tentang "Konsepsi Ketuhanan Yang Paling Suci". Saya disini hanya menyampaikan apa yang saya baca dari sebuah buku dari kawan karib saya, Allahyarham En. Zainal bin Musa, (meninggal dunia pada 8 Disember 2012, lebih kurang jam 11.30mlm). Ya Allah... Engkau cucuri lah rahmat ke atas roh sahabatku ini... sesungguhnya, dia adalah sahabatku yang amat baik & dikasihi.. Amin!! Sesungguhnya artikel ini sememangnya menyentuh qalbu serta hati saya.Dalam bahasa Arab perkataan ILAH” bererti “Ma'bud” (Tuhan yang disembah). Ketuhanan (“ILAH”) termasuk kekuasaan yang tidak terbatas, sehingga yang demikian semua manusia yang ada diatas dunia ini berhajat kepadaNya. KepadaNya manusia itu meminta pertolongan, perlindungan & keselamatan untuk melepaskan diri mereka dari bahaya & ketakutan serta segala rasa kesusahan yang ditanggungnya. Perkataan “ALLAH” adalah dari nama Tuhan Yang Maha Suci. Laa Ilaaha Illallah bererti “Tiada Tuhan yang patut disembah selain ALLAH”. Itulah Konsepsi Ketuhanan yang paling Suci. Manusia yang hidup didunia ini, biasanya menghadapi dua hal yang utama iaitu rasa takut dari bahaya & susah dalam penderitaan. Dari kedua hal tersebut merupakan ancaman & bahaya serta kemusnahan terhadap kehidupan manusia maka manusia mencari jalan penyelesaian untuk melepaskan diri daripada kesulitan.
Jumlah manusia yang semakin bertambah & membiak menyebabkan sebahagiannya tidak mahu menerima petunjuk dari Nabi-Nabi yang telah diutuskan oleh Allah SWT. Mereka yang tadinya menerima petunjuk-petunjuk Nabi itu, lambat laun menempuh ke arah kesesatan, dalam beberapa waktu lamanya setelah kehilangan petunjuk, kemusyrikan & kekafiran. Sebelum datangnya ajaran agama yang dibawa oleh Nabi/Rasul Tuhan kepada mereka, memang mereka sudah mencari-cari Tuhan sebagai penyelamat dengan memakai petunjuk fikirannya sendiri. Dengan jalan ini, sudah tentu mereka hanya meraba-raba sehingga bertambah jauh dari Tuhan. Nabi-Nabi & Rasul adalah penyelamat yang dapat memberi petunjuk untuk mengenal Tuhan. Dalam hal ini “Sekiranya manusia hanya berfikir dengan jalan Filsafat saja, maka Tuhan akan terlalu jauh kelihatannya. Tetapi apabila kita melihat, memikirkan tanda-tanda adaNya & bukti-bukti kebesaranNya dengan jalan pengalaman (ajaran agama), maka Tuhan akan kelihatan lebih dekat, lebih jelas”.
Akibat pencarian Tuhan untuk perlindungan, dengan jalan fikiran saja manusia akan berfikir pada benda-benda yang besar & aneh-aneh, mungkin mempunyai kekuatan ghaib yang tidak kelihatan, mungkin yang dapat memberi keselamatan atau bahaya kepada manusia, oleh yang demikian manusia menganggapnya Tuhan. Inilah yang menyebabkan mereka menyembah berhala, menyembah pokok, binatang, sungai, gunung, api, hujan, udara, bintang, bulan & matahari, yang menganggapnya keramat serta berkemungkinan dapat melepaskan diri mereka dari faktor-faktor yang membahayakan & menyusahkan. Maka dalam memerlukan pertolongan yang terdesak itulah, Tuhan menunjukkan/mendatangkan lagi Pemimpin/Nabi atau Rasul yang tugasnya memberi petunjuk tentang kepercayaan yang harus dianuti & ditaati oleh manusia. Sebagaimana Firman Allah SWT yang bermaksud: “Bahawa seorang Pemimpin/Rasul dari golongannya mereka sendiri. Dan kami mendatangkan Engkau Muhammad untuk memimpin atas seluruh manusia sidunia ini dan kami turunkan Kitab Al-Quran untuk memberi penjelasan bagi tiap-tiap sesuatu, sebagai petunjuk dan rahmat serta berita genbira bagi orang-orang yang taat”. (Surah Annahal.Ayat89). Maka dengan kedatangan Rasul Tuhan itulah telah memberkan konsepsi Ketuhanan yang paling suci kepada Rasul yang ditugaskan untuk disampaikan kepada manusia.
Konsepsi itu adalah “Laa Ilaaha Illallah”. 


Wallahualam...,